OTOČKI ČAJ, Otočka kadulja
8. rujna 2017.
NARANČA LOŠINJKA Džem od naranče
8. rujna 2017.

Zlatkasta borova smola olakšava disajne tegobe. Kao i hlad pod krošnjom bora za ljetnih pripečina.