Vrtna
miomirisna
pjesmarica

April, 2014 p.Kr

Miomirisi su melodije anđela, razigrani cvat
zemaljski im ples: „Mi plešemo.. cijeli dan i noć..

 
U svibnju i lipnju miomirisi vrtnih i otočkih bilina
opijaju poput mladenačke ljubavi na prvi pogled.
Boje na cvatućoj paleti iznimno jarke, raskošne, mirisi
strasni poput najstrasnijeg zagrljaja. Kazalište otočko
pjeva crescendo  radosti. U krabuljnom plesu
namirisanih zavodnika ističu se zlatnožuta brnistra,
neodoljiva purpurnoplava kadulja, grimizni i
nevinobijeli cvjetovi primorske ruže - bušina.
Zavode nas tako otočke biline… i opčaravaju.

... mi plešemo la, la lala la la, mi mirišimo, la la lala...

KADULJA, Salvia officinalis, cvate od svibnja do srpnja

„Lipa si,lipa, anđeli ti sliče/ Lipa si,lipa, usne tvoje
liće/Jubi me, jubi i kad zora sviće/  Sa neba pada po
nama cviće/ Sa neba pada po nama cviće.“

BRNISTRA, Spartium junceum, cvate u svibnju

„Postoji obala gdje more je čisto/ daleka o-ba-la/
Valovi šume a brnistra cvate/ daleka o-ba-la/
Stijene su gole, a djevojke isto/
Daleka o, daleka o-ba-la, daleka o-ba-la…“

BUŠIN,  Cistus incanus, cvate od travnja do lipnja

„Bili cvitak je na spo-men /jednoj vječnoj lju-ba-vi/
Za svoj na-rod i za tebe/ morao sam u-mrij-eti./
Ptico moja mladih krila/ visoko mi letiš ti/
Mene zove domovina/ slobodna ćeš ostati.“

SMILJE, Helichrysum italicum
Cvate od lipnja do kolovoza

Buket od najlipšeg smilja san
nosija ja / Ljubavi tebi za koju
san jedino zna …

MIRTA, Myrtus communis
Cvate u srpnju i kolovozu

Ti za me si bila ka rosa na  
cviću / Sa usana pila i ljubav
i sriću / A ja bi ti-ja …

„Kad se sjetim suza kre-ne/zamirišu uspomene/

Svake stope rodnog kraja / i narodnih običajaa/
Prepoznah ljepotu tvoju /što probudi ljubav moju/
Kad sam s tobom srce moje/ kuca ja-če, veliko je…“

Lijepa li si, miomirisna moja …

©2017. Miomirisni otočki vrt, All rights reserved
Designed by AD